Col·labora amb la supervivència de Spank!

by pol prats

  • 0,00

    Funding Goal
  • 0,00

    Funds Raised
  • Campaign Never Ends

    Campaign End Method
Raised Percent :
0%
Minimum amount is €1 Maximum amount is €
Barcelona, España

Campaign Story

Català

[ CATALÀ ]

Estimats companys de viatge! Ens adrecem a tots aquells que ens hem creuat en el camí durant aquests 14 anys, que sou molts! Tots aquells que heu vingut a aprendre a ballar, a fer amics, a suar, a riure, als concerts, a les jams, als mojitos…

Com us podeu imaginar, a Spank The Baby estem passant per un moment molt crític, ja que el tancament que hem hagut de fer seguint les mesures de protecció del CoVid-19 posa en perill la nostra continuïtat. Sense saber quan podrem reprendre la nostra activitat ens veiem obligats a demanar-vos ajuda per tal de fer front a les despeses que suposa el manteniment del nostre local: pagament del lloguer, del sou dels treballadors i dels subministraments.

Qualsevol ajuda, per petita que sigui, pot significar molt per l’associació!

Esperem obrir amb mes força que mai quan superem aquesta situació i veure-us a tots a la tornada. Quan tot això hagi passat, ho celebrarem plegats!

Moltes gràcies a tots i totes!

Castellano

[ CASTELLANO ]

¡Queridos compañeros de viaje! Nos dirigimos a todos aquellos que nos hemos cruzado en el camino durante estos 14 años ¡Que sois muchos! Todos aquellos que habéis venido a aprender a bailar, a hacer amigos, a sudar, a reír, a los conciertos, a las jams, a los mojitos …

Como os podéis imaginar, en Spank The Baby estamos pasando por un momento muy crítico, ya que el cierre que hemos tenido que hacer siguiendo las medidas de protección del CoVid-19 pone en peligro nuestra continuidad. Sin saber cuándo podremos reanudar nuestra actividad nos vemos obligados a pediros ayuda para afrontar los gastos que supone el mantenimiento de nuestro local: pago del alquiler, del sueldo de los trabajadores y de los suministros.

Cualquier ayuda, por pequeña que sea, puede significar mucho para la asociación!

Esperamos abrir con más fuerza que nunca cuando superemos esta situación y veros a todos a la vuelta. Cuando todo esto haya pasado, lo celebraremos juntos!

Muchas gracias a todos y todas!

English

[ ENGLISH ]

Dear fellow travelers! We are addressing all those who have crossed our paths during these 14 years. You’re so many! All those who have come to learn how to dance, make friends, sweat, laugh, to our concerts, jams, mojitos …

As you can imagine, at Spank The Baby we are having a very difficult time, as the closure we had to make following the protective measures of the CoVid-19 jeopardizes our continuity. Without knowing when we can resume our activity, we are forced to ask for help in order to cover the costs of maintaining our premises: payment of rent, salary of workers and supplies.

Any help, even if small, can mean a lot to the association!

We look forward to come back stronger than ever when we overcome this situation and see you all. When all this has happened we will celebrate it together!

Thank you very much!

pol prats

1 Campaigns | 0 Loved campaigns

See full bio

Campaign Story

Català

[ CATALÀ ]

Estimats companys de viatge! Ens adrecem a tots aquells que ens hem creuat en el camí durant aquests 14 anys, que sou molts! Tots aquells que heu vingut a aprendre a ballar, a fer amics, a suar, a riure, als concerts, a les jams, als mojitos…

Com us podeu imaginar, a Spank The Baby estem passant per un moment molt crític, ja que el tancament que hem hagut de fer seguint les mesures de protecció del CoVid-19 posa en perill la nostra continuïtat. Sense saber quan podrem reprendre la nostra activitat ens veiem obligats a demanar-vos ajuda per tal de fer front a les despeses que suposa el manteniment del nostre local: pagament del lloguer, del sou dels treballadors i dels subministraments.

Qualsevol ajuda, per petita que sigui, pot significar molt per l’associació!

Esperem obrir amb mes força que mai quan superem aquesta situació i veure-us a tots a la tornada. Quan tot això hagi passat, ho celebrarem plegats!

Moltes gràcies a tots i totes!

Castellano

[ CASTELLANO ]

¡Queridos compañeros de viaje! Nos dirigimos a todos aquellos que nos hemos cruzado en el camino durante estos 14 años ¡Que sois muchos! Todos aquellos que habéis venido a aprender a bailar, a hacer amigos, a sudar, a reír, a los conciertos, a las jams, a los mojitos …

Como os podéis imaginar, en Spank The Baby estamos pasando por un momento muy crítico, ya que el cierre que hemos tenido que hacer siguiendo las medidas de protección del CoVid-19 pone en peligro nuestra continuidad. Sin saber cuándo podremos reanudar nuestra actividad nos vemos obligados a pediros ayuda para afrontar los gastos que supone el mantenimiento de nuestro local: pago del alquiler, del sueldo de los trabajadores y de los suministros.

Cualquier ayuda, por pequeña que sea, puede significar mucho para la asociación!

Esperamos abrir con más fuerza que nunca cuando superemos esta situación y veros a todos a la vuelta. Cuando todo esto haya pasado, lo celebraremos juntos!

Muchas gracias a todos y todas!

English

[ ENGLISH ]

Dear fellow travelers! We are addressing all those who have crossed our paths during these 14 years. You’re so many! All those who have come to learn how to dance, make friends, sweat, laugh, to our concerts, jams, mojitos …

As you can imagine, at Spank The Baby we are having a very difficult time, as the closure we had to make following the protective measures of the CoVid-19 jeopardizes our continuity. Without knowing when we can resume our activity, we are forced to ask for help in order to cover the costs of maintaining our premises: payment of rent, salary of workers and supplies.

Any help, even if small, can mean a lot to the association!

We look forward to come back stronger than ever when we overcome this situation and see you all. When all this has happened we will celebrate it together!

Thank you very much!